Close

Освітні програми та плани ОС Магістр

Освітні програми та плани ОС Магістр

Освітньо-професійна програма “Технології електронних мультимедійних видань”, другого (магістерського) рівня вищої освіти, за спеціальністю 186 “Видавництво та поліграфія”, галузі знань 18 “Виробництво та технології”, кваліфікація “Науковий співробітник із видавничо-поліграфічної справи, Технолог електронних мультимедійних видань” (навчальний план 2019 року): ОПП-МАГ-186-Вид-пол-2019 (підписи)
  Освітньо-професійна програма “Технології електронних мультимедійних видань”, другого (магістерського) рівня вищої освіти, за спеціальністю 186 “Видавництво та поліграфія”, галузі знань 18 “Виробництво та технології”, кваліфікація “Науковий співробітник із видавничо-поліграфічної справи, Технолог електронних мультимедійних видань” (навчальний план 2018 року): ОПП_2018_маг
  Освітньо-професійна програма “Технології електронних мультимедійних видань”, другого (магістерського) рівня вищої освіти, за спеціальністю 186 “Видавництво та поліграфія”, галузі знань 18 “Виробництво та технології”, кваліфікація “Магістр із видавництва та поліграфії, Технолог-дослідник (видавничо-поліграфічне виробництво), Технолог електронних мультимедійних видань” (навчальний план 2017 року): ОПП-МАГ-2018-website
  Тимчасова освітня програма підготовки фахівців другого рівня вищої освіти – освітнього ступеня магістра, галузь знань 18 “Виробництво та технології”, спеціальності 186 “Видавництво та поліграфія”, спеціалізація “Технології електронних мультимедійних видань” (навчальний план 2016 року): магістр-18-186-2016