Close

Перелік навчальних дисциплін ОП

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ!

Шановні студенти, ви можете скористатися можливостями неформальної освіти.

Неформальне навчання – процес здобуття освіти, що не регламентований місцем, терміном і формою навчання та не передбачає отримання документів про освіту державного зразка. Неформальну освіту можна отримати в неурядових установах чи на освітніх платформах у формі воркшопів, семінарів, дистанційних курсів.

Освітні платформи, на яких можна отримати неформальну освіту: Courséra, Prometheus, Udemy, Domestika, edX і т.п. Рівень знань здобувачів вищої освіти, здобутих за програмами неформальної освіти має бути підтверджений відповідними документами.

Рекомендуємо курси:

 • «Fundamentals of Graphic Design» від Courséra у рамках вивчення дисципліни «Основи технічної естетики і дизайну»;
 • «Introduction to Imagemaking» від Courséra у рамках вивчення дисципліни «Основи композиції і проєктної графіки»;
 • «Programming for Everybody» від Courséra у рамках вивчення дисципліни «Інформатика»;
 • «Python Data Structures» від Courséra у рамках вивчення дисципліни «Об’єктно-орієнтовані технології для електронних видань» та ін.

Отримані при цьому результати навчання можуть бути перезараховані здобувачам освіти у їх формальному навчанні, відповідно до порядку, визначеному законодавством і «Положення про організацію та проведення поточного та семестрового контролю».

Обов’язкові навчальні дисципліни ОП «Технології електронних мультимедійних видань» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

 1. Видавнича справа і технічне редагування
 2. Видавничо-поліграфічні матеріали
 3. Вища математика
 4. Вступ до спеціальності
 5. Ділова українська мова
 6. Додрукарське опрацювання інформації
 7. Друкарські і електронні засоби інформації
 8. Інженерна і комп’ютерна графіка
 9. Інформатика
 10. Інформатика (видавничо-поліграфічні виробництва)
 11. Історія української державності та культури
 12. Економіка підприємств видавничо-поліграфічної галузі
 13. Комп’ютерні видавничі системи
 14. Обладнання видавничо-поліграфічного виробництва
 15. Основи композиції та проєктної графіки
 16. Основи комп’ютерної схемотехніки та електроніки
 17. Основи технічної естетики і дизайну
 18. Основи типографіки
 19. Охорона праці
 20. Прикладна математика
 21. Стандартизація та управління якістю
 22. Теорія кольору
 23. Технології видавничо-поліграфічного виробництва
 24. Технології електронних мультимедійних видань
 25. Технологія фотореєстраційних процесів
 26. Фахова іноземна мова
 27. Фізика
 28. Фізичне виховання та самовдосконалення
 29. Філософія
 30. Хімічні основи поліграфії
 31. Цифрова обробка аудіо- та відеоінформації
 32. Фахово-ознайомлювальна практика
 33. Інформаційно-технологічна практика
 34. Технологічна практика
 35. Переддипломна практика

Перелік навчальних дисциплін ОП «Технології електронних мультимедійних видань» , які входять до Каталогу дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня

 1. Книгорозповсюдження та виставкова діяльність
 2. Мультимедійні технології в інформаційній діяльності
 3. Право інтелектуальної власності
 4. Інфографіка та інфодизайн
 5. UX/UI дизайн
 6. Інтернет-реклама
 7. Веб-дизайн
 8. Основи комп’ютерної анімації
 9. Технології та обладнання спеціальних видів друку
 10. Адміністрування операційних систем видавничо-поліграфічного виробництва
 11. Основи проектування Web-видань
 12. Основи менеджменту, маркетингу та підприємництва
 13. Сучасні мережеві інформаційні технології
 14. Об’єктно-орієнтовані технології для електронних видань
 15. Зберігання, реставрація та консервація видань

Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри