Close

Можливості працевлаштування

Практики та можливості працевлаштування

Практики є обов’язковими елементами навчального процесу здобувачів вищої освіти. Відповідно до Закону про вищу освіту, Положення № 93, практика проводиться на базах практики, які мають відповідати вимогам програми (п. 2.1 Положення № 93). Під час навчання здобувачі вищої освіти проходять наступні практики: Базою практики може бути підприємство будь-якої форми власності. Місце проходження практики, тобто базу практики, студент може обрати самостійно (з дозволу ВНЗ), в окремих випадках його може встановити ВНЗ. З метою підвищення ефективності і досягнення оптимальних результатів у створенні умов для забезпечення реалізації права студентів, аспірантів і випускників вищого навчального закладу на працю, сприяння їх працевлаштуванню, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці та надання інформаційних, організаційних та інших взаємних послуг на безоплатній основі кафедрою Комп’ютерних мультимедійних технологій Національного авіаційного університету підписані договора про співпрацю з наступними підприємствами: Також налагоджена системна співпраця з внутрішніми стейкхолдерами, зокрема: Студенти спеціальності 186 “Видавництво та поліграфія”, спеціалізації (освітньо-професійної програми) “Технології електронних мультимедійних видань” мають широкі можливості працевлаштування. Згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010, який застосовується під час запису про роботу у трудові книжки працівників, кваліфікація визначається у дипломі чи іншому документі про професійну підготовку (посвідченні, сертифікаті тощо) через назву професії (інженер-радіолог, економіст, токар, секретар-стенографіст тощо). Професія – здатність виконувати подібні роботи, які вимагають від особи певної кваліфікації. Кваліфікація визначається рівнем освіти та спеціалізацією. Кваліфікація – здатність виконувати завдання та обов’язки відповідної роботи. Відповідно до Класифікатора професій випускники ОС “Бакалавр” можуть працювати за професіями, що вказані у розділі 3 “Фахівці”, ОС “Магістр” – розділі 2 “Професіонали”. Випускники ОС “Бакалавр” спеціальності 186 “Видавництво та поліграфія”, спеціалізації “Технології електронних мультимедійних видань” можуть працевлаштуватись, зокрема, за такими професійними назвами робіт:
 • Фахівець з видавничо-поліграфічного виробництва
 • Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну)
 • Дизайнер-виконавець мультимедійних об’єктів
 • Дизайнер-виконавець графічних робіт
 • Асистент кінорежисера анімаційних (мультиплікаційних) фільмів (за умови проходження стажування у відповідній організації)
 • Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення (за умови проходження додаткових курсів чи стажування у відповідній організації)
 • Фахівець з розроблення комп’ютерних програм (для фронтенду; бажано додатково пройти курси чи стажування у відповідній організації)
 • Монтажер (за умови проходження стажування у відповідній організації)
 • Оператор обробки та титрування телепередач (за умови проходження стажування у відповідній організації)
 • Фототехнік (за умови проходження стажування, отримання досвіду у відповідній організації)
Випускники ОС “Магістр” спеціальності 186 “Видавництво та поліграфія”, спеціалізації “Технології електронних мультимедійних видань” можуть працювати, зокрема, за такими професіями:
 • Технолог електронних мультимедійних видань
 • Технолог-дослідник (видавничо-поліграфічне виробництво)
 • Технолог (видавничо-поліграфічне виробництво)
 • Дизайнер-дослідник
 • Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва
 • Дизайнер графічних робіт
 • Дизайнер мультимедійних об’єктів
 • Дизайнер пакування
 • Редактор мультимедійних видань засобів масової інформації
 • Технолог-видавець
 • Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа (за умови проходження стажування, отримання досвіду у відповідній організації)
 • Програміст прикладний у галузі веб-розробки (за умови вибору відповідних вибіркових дисциплін, проходження стажування, отримання досвіду у відповідній організації)