Close

Індивідуальна освітня траєкторія

Індивідуальна освітня траєкторія

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (пункт 15 частини першої статті 62 розділу Х) у Національному авіаційному університеті встановлено порядок та розроблено заходи для реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін для створення власної індивідуальної освітньої траєкторії.

Більше про Порядок вільного вибору навчальних дисциплін для створення індивідуальної освітньої траєкторії можна дізнатися на сайті НАУ та на сайті ФМВ.

Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти для першого (БАКАЛАВРСЬКОГО) рівня вищої освіти

№ з/п

№ РНП

Сем.

Назва дисципліни

Назва дисципліни

Другий курс

1

3.1

Ґенеза структури книги

Книгорозповсюдження та виставкова діяльність

2

3.2

Основи композиції і проєктної графіки

Основи технології інтерактивних систем

3

3.3

Авторське право і суміжні права

Право інтелектуальної власності

4

3.4

Основи візуалізації інформації

Інфографіка та інфодизайн

5

3.5

UX/UI дизайн

Проектування інтерфейсів інформаційних систем

Третій курс

6

3.6

5д 

Інтернет-реклама

Комунікаційні технології

7

3.7

 Веб-дизайн

Основи коректури видань

8

3.8

Основи комп’ютерної анімації

Психологія дизайну

9

3.9

Технології та обладнання спеціальних видів друку

Мультимедійні технології відтворення раритетних видань

10

3.10

Технології паковального виробництва

Технічні засоби медіатехнологій

Четвертий курс

11

3.11

 Гіпертекстова обробка інформації

Основи проектування Web-видань

12

3.12

Медіапродюсювання

Медіамистецтво

13

3.13

Сучасні мережеві інформаційні технології

Електронні засоби масової інформації

14

3.14

Мобільні застосунки

Автоматизація видавничо-поліграфічної діяльності

15

3.15

Бази даних і знань у видавництві

Зберігання, реставрація та консервація видань

Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти для другого (МАГІСТЕРСЬКОГО) рівня вищої освіти

№ пор.

Найменування освітньої компоненти

Семестр

1  Відеовиробництво  1д
2  Проєктування медіаконтенту  1д
3  Мультиплатформені програмні засоби мультимедіа  1д
4  Електронні бібліотеки, довідкові та пошукові системи  2д
5  Дидактичні основи розробки мультимедійних видань  2д
6  Технології мультимедійних гіпервидань  2д
7  Технології виробництва відеоконтенту  1д
8  Інтелектуальна власність продуктів мультимедіа  1д
9  Моделювання програмними засобами  1д
10  Технічні засоби виробництва інтернет ЗМІ  2д
11  Технології виробництва мультимедійних навчальних видань  2д
12  WEB-технології в мультимедіа  2д