Close

Освітні програми та плани ОС Бакалавр

Освітні програми та плани ОС Бакалавр

Освітньо-професійна програма “Технології електронних мультимедійних видань”, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, за спеціальністю 186 “Видавництво та поліграфія”, галузі знань 18 “Виробництво та технології”, кваліфікація “Бакалавр видавництва та поліграфії” (редакція 2023р.):

ОПП_186_Бакалавр_2023

 

Освітньо-професійна програма “Технології електронних мультимедійних видань”, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, за спеціальністю 186 “Видавництво та поліграфія”, галузі знань 18 “Виробництво та технології”, кваліфікація “Бакалавр з видавництва та поліграфії, Фахівець з видавничо-поліграфічного виробництва” (редакція 2022р.):

ОПП-186-Бакалавр-ПЕРЕГЛЯД-2022

 

Освітньо-професійна програма “Технології електронних мультимедійних видань”, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, за спеціальністю 186 “Видавництво та поліграфія”, галузі знань 18 “Виробництво та технології”, кваліфікація “Бакалавр з видавництва та поліграфії, Фахівець з видавничо-поліграфічного виробництва” (редакція 2021р.)

Рецензії-відгуки на освітньо-професійну програму

Навчальні плани 2021 року:

План НБ-17-186/21

План НБ-17-186/21ст

 

Освітньо-професійна програма “Технології електронних мультимедійних видань”, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, за спеціальністю 186 “Видавництво та поліграфія”, галузі знань 18 “Виробництво та технології”, кваліфікація “Бакалавр з видавництва та поліграфії, Фахівець з видавничо-поліграфічного виробництва” (3-тя редакція, 2020р.)

Навчальні плани 2020 року: 

План НБ-17-186/20

План НБ-17-186/20стн

 

Освітньо-професійна програма “Технології електронних мультимедійних видань”, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, за спеціальністю 186 “Видавництво та поліграфія”, галузі знань 18 “Виробництво та технології”, кваліфікація “Бакалавр з видавництва та поліграфії, Фахівець з видавничо-поліграфічного виробництва” (2-га редакція, 2019 р.)

Навчальні плани 2019 року: 

План НБ-17-186/19

План НБ-17-186/19стн

 

Освітньо-професійна програма“Технології електронних мультимедійних видань”, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, за спеціальністю 186 “Видавництво та поліграфія”, галузі знань 18 “Виробництво та технології”, кваліфікація “Бакалавр з видавництва та поліграфії, Фахівець з видавничо-поліграфічного виробництва” (навчальний план 2016 року)

Навчальні плани 2016 року:

План НБ-4-186/16

План НБ-4-186/18стн

 

Освітньо-професійна програма“Технології електронних мультимедійних видань”, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, за спеціальністю 186 “Видавництво та поліграфія”, галузі знань 18 “Виробництво та технології”, кваліфікація “Бакалавр з видавництва та поліграфії, Фахівець з видавничо-поліграфічного виробництва” (навчальний план 2017 року)

 

Тимчасова освітня програма підготовки фахівців першого рівня вищої освіти – освітнього ступеня бакалавра, галузь знань 18 “Виробництво та технології”, спеціальності 186 “Видавництво та поліграфія”, спеціалізація “Технології електронних мультимедійних видань” (навчальний план 2016 року)

 

Надати пропозиції щодо удосконалення ОП: oleksandr.bobarchuk@npp.nau.edu.ua, або за посиланням

Забезпечення якості ОП:

Комісія з якості ФМВ 

Рада з якості НАУ