Close

Кваліфікаційна робота

Кваліфікаційна робота

Графік захисту кваліфікаційних робіт (2023 рік) випускниками ОС “Магістр” денної форми навчання спеціальності 186 “Видавництво та поліграфія”

Дата Час Вид діяльності Код класу / Аудиторія
13.05.2024 Початок дипломного проектування
25.05.2024 09:50-15:00 Проходження на плагіат eerrvr6 / 5.111
28.05.2024 12:00 Попередній захист eerrvr6 / 5.111
03.06.2024 09:00 – 15:00 Подача кваліфікаційних робіт на кафедру
11-14.06.2024 09:50

ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ «Бакалавр»

11.06.24 (11 студентів) 12.06.24 (11 студентів) 13.06.24 (10 студентів) 14.06.24 (10 студентів)
eerrvr6 / 5.111
Студенти ОС “Бакалавр” спеціальності 186 “Видавництво та поліграфія” отримують кваліфікацію після виконання та захисту кваліфікаційної роботи на 4 курсі. Кваліфікація студентів ОС “Магістр” завершується складанням кваліфікаційного екзамену та виконання та захисту кваліфікаційної роботи на останньому році підготовки.

Положення про дипломні роботи (проекти) випускників Національного авіаційного університету:

Положення про дипломні роботи 2017(1)
  Більше документів стосовно організації навчального процесу знаходиться тут.