Close

Історія кафедри

Випускова кафедра комп’ютерних мультимедійних технологій (КММТ) створена у 2004 році.

Засновником кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій став к.т.н., доцент Мелешко Микола Андрійович, дійсний член Східно-європейської асоціації акустиків. Саме під його керівництвом була створена кафедра та здійснений набір науково-педагогічного та допоміжного персоналу. Нині працює на посаді професора кафедри. Великий внесок у створення кафедри доклали також д.ф.-м.н., доц. Коба Олена Вікторівна та к.т.н., доц. Шепелєва Тамара Володимирівна, які займалися ліцензійною справою та ОКХ і ОПП.

У 2004 році перший набір студентів на кафедру КММТ здійснено за напрямом «Видавничо-поліграфічна справа» та спеціальністю “Технологія електронних мультимедійних видань”.

Зараз кафедра готує фахівців ОС “Бакалавр” та ОС “Магістр” за спеціальністю 186 “Видавництво та поліграфія” спеціалізації “Технології електронних мультимедійних видань” (галузь знань 18 “Виробництво та технології”).

Лекційні та лабораторні заняття з усіх професійно-орієнтованих дисциплін забезпечені навчально-методичними мультимедійними матеріалами. Студенти мають змогу слухати лекції у двох мультимедійних аудиторіях.

Науково-педагогічні працівники кафедри проводять дослідження за такою тематикою:

  • системний підхід із впровадження комп’ютерних та інформаційних мультимедійних технологій у видавничо-поліграфічну справу;
  • розробка мультимедійних онлайн/офлайн проектів у освітніх, промислових і комерційних напрямах, системах програмування, сучасних СУБД, експертних системах та інших системах штучного інтелекту тощо;
  • дослідження і розробка апаратних та програмних засобів підтримки інформаційних процесів в комп’ютеризованих видавничих системах з використанням мультимедійного контенту;
  • дослідження та створення мережевих електронних мультимедійних навчально-методичних комплексів забезпечення ефективності дистанційного навчання та самостійної роботи студентів;
  • аналітичне та статистичне моделювання складних систем і процесів, зокрема, комп’ютерних мереж.

Викладачами кафедри значна увага приділяється не лише фаховій підготовці, а і формуванню у студентів активної громадянської позиції на основі Конституції та законів України. Активно впроваджуються у навчально-виховну роботу положення Кодексу честі студента НАУ та правил внутрішнього розпорядку.

Завідувачі кафедри:

  • З 01.09.2008 по 30.06.2009 кафедру очолював д.ф-м.н., с.н.с. – Глазунов Микола Михайлович.
  • З 01.07.2009 по 30.06.2011 кафедру очолював д.т.н., професор, дійсний член Аерокосмічної академії України – Карташов Роберт Петрович.
  • З 01.09.2011 по 16.09.2012 кафедру очолював д.т.н., с.н.с. – Кучеров Дмитро Павлович.
  • До 30.06.2015 кафедру  очолював к.т.н., доц. – Мелешко Микола Андрійович.
  • 3 01.07.2015 та дотепер – кафедру очолює д.пед.н., проф. – Лобода Світлана Миколаївна.