Close

Програми вступних випробувань
на старші курси
та інформація до вступу

Програми вступних випробувань на старші курси та інформація до вступу

Для вступу на 2-3 курс ОС “Бакалавр” вступникам, які вирішили продовжити навчання на такій самій або спорідненій у межах галузі знань спеціальності, потрібно скласти фахове вступне випробування. Вступникам інших спеціальностей, які бажають навчатися за спеціальністю 186 “Видавництво та поліграфія” (змінити спеціальність), потрібно скласти як фахове вступне випробування, так і додаткове вступне випробування.

Для вступників на 1 курс магістратури, окрім вищенаведених випробувань, потрібно скласти екзамен з іноземної мови. Дізнатися більше про вступ до магістратури.

Завантажити та ознайомитися із програмами вступних випробувань:

  1. Для вступу на ОС Магістр (на основі базової та повної вищої освіти):
  2. Для вступу на ОС Бакалавр з нормативним терміном навчання 2 роки (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста):
  3. Для вступу на ОС Бакалавр з нормативним терміном навчання 3 роки (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста):

Ознайомитися із програмою екзамену англійської мови (для ОС Магістр, спеціальності 186 “Видавництво та поліграфія”) або на сайті Гуманітарного інституту (для усіх спеціальностей).

Графіки проведення вступних випробувань на старші курси.

За додатковою інформацією звертайтеся в аудиторію 5.110 (тел. (044)406-76-73 Світлана Миколаївна Лобода, д.п.н., проф., зав. кафедри).