Close

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності»

Щорічно Кафедра комп’ютерних мультимедійних технологій Національного авіаційного університету спільно з Українським мовно-інформаційним фондом Національної академії наук України, Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України та Академією спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевської (Республіка Польща) проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності».

Мета конференції
  • Обговорення нових результатів використання мультимедійних технологій в різних галузях людської діяльності.
  • Демонстрація практичних досягнень учасників конференції у вигляді мультимедійних презентацій.
  • Аналіз наукових, психолого-педагогічних, виробничих аспектів розвитку мультимедійних технологій.
  • Обмін ідеями, пошук спільних напрямів досліджень та зміцнення співпраці між навчальними, науковими i виробничими закладами та установами.
  • Залучення молоді до наукового пошуку.
Основні напрями роботи конференції
  1. Теоретико-методологічні засади створення та використання мультимедійних технологій.
  2. Теорія та практика застосування апаратного та програмного забезпечення мультимедіа.
  3. Проблеми та перспективи використання електронних освітніх ресурсів навчання.
  4. Створення та поширення мультимедійних ресурсів електронних бібліотек.
  5. Віртуалізація процесів та об’єктів мультимедіа, в тому числі комп’ютерних мереж.
Матеріали конференцій