Close

Запрошуємо до участі у конференції

Запрошуємо викладачів, науковців, аспірантів та студентів навчальних закладів і наукових установ до участі в роботі науково-практичної конференції «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності», яка відбудеться 16-17 листопада 2017 р.

Цілі конференції

 • Обговорення нових результатів використання мультимедійних технологій в різних галузях людської діяльності.
 • Демонстрація практичних досягнень учасників конференції у вигляді мультимедійних презентацій.
 • Аналіз наукових, психолого-педагогічних, виробничих аспектів розвитку мультимедійних технологій.
 • Обмін ідеями, пошук сумісних напрямів досліджень та зміцнення співпраці між навчальними, науковими i виробничими закладами та установами.
 • Залучення молоді до наукового пошуку.

Основні напрями роботи конференції

 1. Теоретико-методологічні засади створення та використання мультимедійних технологій.
 2. Теорія та практика застосування апаратного та програмного забезпечення мультимедіа.
 3. Проблеми та перспективи використання електронних освітніх ресурсів навчання.
 4. Електронна бібліотека.
 5. Використання продуктів мультимедіа у віртуальній та доповненій реальності.

Терміни реєстрації і подання матеріалів

 • Подати до 09 листопада 2017 року реєстраційну форму учасника конференцiї та тези доповіді в електронному форматі на електронну адресу оргкомітету kmmt.nau@ukr.net або заповнити форму нижче на цій веб-сторінці.
 • Вимоги до оформлення тез наведені нижче. Один учасник може подати лише одну доповідь.
 • Учасники конференції зможуть отримати збірник тез доповідей у паперовому вигляді після оплати вартості друку збірника.

Завантажити реєстраційну форму

Завантажити приклад оформлення тез

Контакти оргкомітету

Адреса: м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1, НАУ, 5 корп., навч.-наук. лабор. 5-111. Телефон для довідок: (044) 406-76-72. Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись до:
 • професора Мелешка Миколи Андрійовича, к. 5-210, тел.: (044) 406-68-97, (067) 755-50-52;
 • доцента Бобарчука Олександра Антоновича, к. 5-111, тел.: (050) 469-61-82.

Вимоги до оформлення тез доповіді

Завантажити приклад оформлення тез
 • УДК: шрифт Times New Roman, кегль 10, вирівнювання по лівому краю.
 • Відомості про авторів – ініціали, прізвище, науковий ступінь, (в дужках організація, місто) кегль 10, курсив, вирівнювання по правому краю.
 • НАЗВА ДОПОВІДІ – КЕГЛЬ 10, ЖИРНИЙ, ВСІ БУКВИ ПРОПИСНІ, БЕЗ ПЕРЕНЕСЕННЯ СЛІВ, ВИРІВНЮВАННЯ ПО ЦЕНТРУ
 • Тези повинні передавати основний зміст доповіді і включати: постановку проблеми в загальній формі і обґрунтування її актуальності; формулювання новизни і наукові здобутки автора в порівнянні з роботами попередників; формулювання основного завдання дослідження; короткий виклад розв’язання поставленого завдання; висновки, що мають містити основні отримані результати.
 • Обсяг тез доповіді – одна повна (обов’язково) сторінка формату А5 (148х210 мм), ліве поле сторінки –20 мм, а всі інші поля – 15 мм. Відступ першого рядка абзацу – 10 мм, гарнітура шрифту – Times New Roman, кегль 10,міжрядковий інтервал – одинарний, вирівнювання по ширині, автоматичне розставлення перенесень.
 • Список використаних джерел не включається.

Завантажити інформаційний лист (запрошення)


Реєстрацію закрито. Див. фотозвіт конференції.