Close

Наукова діяльність

Напрями наукових досліджень

  • НДР “Мультимедійне освітнє середовище підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ”. Науковий керівник: д.п.н., проф. С.М. Лобода
  • Створення теорії, розробка методів і алгоритмів, становлення та розвитку інформаційних мультимедійних систем (процесних та об’єктних), розширення і поглиблення наукових знань у вказаному науковому напряму. Науковий керівник: к.т.н., доц. Мелешко М.А.

Наукові розробки

У відповідності договору з ТОВ «Інформаційні бізнесові системи і телекомунікації (IBS)” (м. Київ) на кафедрі комп’ютерних мультимедійних технологій виконана НДР № 6/04-2(329 – Х06) «Дослідження та реставрація фільмів О. Довженка: комп’ютерні файли відреставрованих відеоматеріалів» (керівник Мелешко М.А.).

Стислий опис науково-технічної продукції

Виконано дослідження фільмів О.Довженка та здійснена відповідна цифрова реставрація й створення комп’ютерних файлів відреставрованих відеоматеріалів з метою збереження творчої спадщини Олександра Довженка.

Активну участь у виконанні роботи брали студенти в рамках діяльності студентського науково-дослідного центру ”MULTIMEDIA”.

Результати досліджень увійшли у створену Міністерством культури і туризму України та Національним центром Олександра Довженка збірку на відео носіях у цифровому форматі DVD на умовах державного замовлення «Олександр Довженко. Кінематографічна спадщина. Анотований каталог».

Цифрове відновлення зображення та фонограм разом з фахівцями IBS під керівництвом професора Мелешко М.А. здійснювали студенти напряму «Видавничо-поліграфічна справа», спеціальність «Технологія електронних мультимедійних видань», прізвища яких внесені до збірки: Андрій Голотюк, Юлія Козир, Дмитро Конопко, Тетяна Куцар, Наталія Соколова, Вадим Щербаков.

Розроблена комп’ютерна програма “Акваленд – пригоди під водою”/ Ругайн О.В., Козлова О.В. / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 30104, дата реєстрації 02.09.09 р.

Аспірантура та докторантура

Кафедра здійснює підготовку аспірантів та докторантів за такими спеціальностями:
  • 05.01.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи
  • 05.13.06 Інформаційні технології;
  • 13.00.10 Інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

Наукові керівники аспірантів:

  • зав.каф., д.пед.н., проф. Лобода С.М.
  • проф., к.т.н., доц. Мелешко М.А.

Наукові консультанти докторантів:

  • зав. каф., д.пед.н., проф. Лобода С.М.

Конференції

Щороку на базі кафедри проводиться науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності».