Close

Графік освітнього процесу
у непарному семестрі 2018-2019 н.р.

Витяг з наказу №541/од від 20.11.2018 р.

Графік організаційних та контрольних заходів освітнього процесу у непарних семестрах 2018-2019 навчального року
Дата Навчальні заходи
01.09.2018-28.12.2018 теоретичні заняття, поточний, модульний контроль
25.12.2018-29.12.2018 перенесення робочих днів згідно наказів ректора від 3/10/2018 №446/од, 12/10/2018 №467/од
31.12.2018-13.01.2019 зимові канікули у студентів 1-4 курсів, які навчаються за освітнім ступенем бакалавра
31.12.2018-20.01.2019 зимові канікули у студентів 1-2 курсів, які навчаються за освітнім ступенем магістра
31.12.2018-13.01.2019 відпустка працівників усіх категорій
14.01.2019 – 27.01.2019 консультації з навчальних дисциплін науково-педагогічними працівниками та керівниками дипломних робіт (проектів)
28.01.2019 -10.02.2019 зимова екзаменаційна сесія у студентів усіх курсів, які навчаються за освітніми ступенями бакалавра та магістра, (консультації, повторний модульний контроль, семестровий контроль) за розкладом другої половини робочого дня
по 28.02.2019 – атестація студентів 2-го курсу, які навчаються за освітнім ступенем магістра (захист дипломних робіт та проектів) у терміни, визначених наказом ректора;
– підготовка проектів наказів ректора про відрахування у зв’язку з закінченням навчання, його узгодження, підписання та реєстрація, замовлення і видача документів про вищу освіту
28.01.2019 початок парних семестрів у студентів 1-4 курсів, які навчаються за освітнім ступенем бакалавра
04.02.2019 початок парних семестрів у студентів 1-х курсів, які навчаються за освітнім ступенем магістра
по 30.06.2019 теоретичне навчання, практики, модульний, семестровий контроль, атестація здобувачів вищої освіти відповідно до графіку навчального процесу на 2018-2019 навчальний рік
11.02.2019 -15.02.2019 відрахування студентів усіх курсів, які навчаються за освітніми ступенями бакалавра та магістра і мають академічну заборгованість за результатами семестрового контролю з трьох і більше дисциплін (підготовка проекту наказу ректора, його узгодження, підписання т а реєстрація)
11.02.2019 -24.02.2019 ліквідація академічної заборгованості за результатами семестрового контролю з однієї-двох дисциплін студентами усіх курсів, які навчаються за освітніми ступенями бакалавра та магістра
25.02.2019 -01.03.2019 відрахування студентів усіх курсів, які навчаються за освітніми ступенями бакалавра та магістра і не ліквідували протягом двох тижнів (після екзаменаційної сесії) академічну заборгованість з однієї-двох дисциплін (підготовка проекту наказу ректора, його узгодження, підписання та реєстрація)
до 15.02.2019 поновлення на навчання, надання повторного навчання, переведення на заочну форму навчання з 01.02.2019 (підготовка проекту наказу ректора, його узгодження, підписання та реєстрація)

Примітка:

  1. Усі студенти, які мають академічну заборгованість, окрім тих, хто не проходив семестровий контроль у встановлений термін з поважних причин, підтверджених документально (наприклад, перебувають на стаціонарному лікуванні), повинні бути відраховані з університету.
  2. Студенти, які не проходили семестровий контроль у встановлений термін з поважних причин, підтверджених документально (наприклад, перебували на стаціонарному лікуванні), наказом ректора може бути наданий індивідуальний графік проходження семестрового контролю в максимальний термін не більше одного місяця після завершення екзаменаційної сесіії, з вирішенням у подальшому питання щодо навчання зазначених студентів (продовження навчання, надання повторного навчання, відрахування тощо).
  3. Студенти, які не скаржилися на стан здоров’я до початку екзаменаційної сесії і мають за її підсумками незадовільні оцінки, вважаються невстигаючими; при розгляді питання щодо надання повторного навчання або академічної відпустки до уваги беруться серйозні захворювання, які істотно вплинули на можливість навчання і за умови, що відповідні довідки про захворювання були зареєстровані в Авіаційному медичному центрі університету і подані до деканату факультету (дирекції навчально-наукового інституту) протягом тижня після закінчення лікування.
  4. Студенти, які згідно з ст. 46 Закону Украіїни «Про вищу освіту», відповідно до наказу ректора отримали право на академічну мобільність для проходження навчання, стажування чи здійснення наукової діяльності в іншому навчальному закладі (науковій установі) на території України чи поза її межами, відраховуються з університету за умови не виконання індивідуального навчального плану за індивідуальним графіком, який може бути наданий до 31.08.2019.