Close

Лобода Світлана Миколаївна

Завідувачка кафедри, д.пед.н., проф. 

Дізнатися більше

Мелешко Микола Андрійович

Професор кафедри, к.т.н., доц.

Дізнатися більше

Шибицька Наталія Миколаївна

Доцент кафедри, к.т.н., доц.

Дізнатися більше

Серебрякова Світлана Вікторівна

Доценткиня кафедри, к.т.н., доц.

Дізнатися більше

Денисенко Світлана Миколаївна

Доцент кафедри, к.пед.н.

Дізнатися більше

Бобарчук Олександр Антонович

Доцент кафедри, к.т.н.

Дізнатися більше

Матвійчук-Юдіна Олена Василівна

Доцент кафедри, к.пед.н.

Дізнатися більше

Таран Віктор Миколайович

Старший викладач кафедри

Дізнатися більше

Гніденко Ірина Андріївна

Асистент кафедри

Дізнатися більше

Сторінка знаходиться у стадії розробки та наповнення. Просимо вибачення за тимчасові незручності.

Наші викладачі

Багаторічний досвід та висока кваліфікація викладачів кафедри дозволяють готувати конкурентноспроможних спеціалістів.

Інформаційні технології

Під час навчання студенти опановують різноманітні ІТ-технології та програмні методи і засоби. Зокрема, опановують комп’ютерну графіку, мультимедійні технології, веб-технології, комп’ютерно-видавничі системи, 3D-моделювання, обробку текстових та графічних зображень як під поліграфію, так і під веб, отримують практичні навички зі створення комп’ютерних моделей, макетів, друкованих та електронних видань, веб-сайтів, порталів, автоматизації виробництва, верстки тощо.

Видавництво та поліграфія

Під час навчання студенти опановують різноманітні технології в сфері видавництва та поліграфії. Зокрема, отримують знання із дизайну, композиції, рисунку, графіки, видавничо-поліграфічних матеріалів, теорії кольору, обробці та технічному редагуванні текстової, графічної, аудіо- та відео- інформації. 

Лобода Світлана Миколаївна

Завідувачка кафедри, д.пед.н., проф.

Відзнаки: Почесна грамота Державного комітету телебачення і радіомовлення України (2003, 2007), Почесна грамота Луганської міської ради; Почесна грамота Міністерства освіти і науки України; грамота Верховної ради України "За заслуги перед Українським народом"; Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України; відзнака Національного авіаційного університету "Подяка ректора".

Дисципліни, які викладає:

 • Основи наукових досліджень

Наукова робота

Профіль ORCID: 0000-0003-3102-0381

Профіль ResearcherID: U-3264-2018

Профіль на сайті НТБ НАУ: 11439

Член спеціалізованих вчених рад по захисту докторських (кандидатських) дисертації. Член Української асоціації Василя Сухомлинського. Член Європейської асоціації наукових редакторів (EASE). Працювала в Луганському національному педагогічному університет імені Тараса Шевченка (м. Луганськ).

Наукові інтереси: Лінгвістичний аналіз мови (Linguistic analysis of language); Інформаційно-комунікаційні технології в освіті (Information and communication technologies in education); Загальна педагогіка та історія педагогіки (General pedagogy and history of pedagogy).

Має праці у журналах: Логический анализ языка. Heteroglossia: studia kulturoznawstwo-filologiczne. Interdisciplinary Studies of ComplexSystems. Intercultural communications. Межкультурные коммуникации. Інформаційні технології і засоби навчання. Проблеми інженерно-педагогічної діяльності.

Мелешко Микола Андрійович

Професор кафедри, к.т.н., доц.

Дисципліни, які викладає:

 • Технології електронних мультимедійних видань
 • Віртуальне моделювання
 • Технології мультимедійних видань

Профіль на сайті НТБ НАУ: 11307

Дійсний член Східно-Європейської асоціації акустиків.

Організаційна робота

Відповідальний за науково-методичний напрям, звязок із Малою академією наук.

Шибицька Наталія Миколаївна

Доцент кафедри, к.т.н., доц.

Нагороди: грамоти НАУ 2006, 2008, 2015 роки; «За сумлінну працю» – 2018 рік; подяка ППО НАУ 2015 рік, Почесна Грамота ЦК ПС авіапрацівників України – 2016, 2018 рік.

Дисципліни, які викладає:

 • Інформатика
 • Інформатика (видавничо-поліграфічне виробництво)

Наукова робота

Профіль ORCID: 0000-0001-5607-0081

Профіль ResearcherID: U-2688-2018

Профіль на сайті НТБ НАУ: 10827

Голова Профбюро ННІКІТ. Член Центрального Комітету Авіапрацівників України.

Наукові інтереси: Інтелектуальні системи навчання, методи експертного оцінювання на основі нечіткої математики та нечітких множин, технологій нейронних мереж. Training intellectual systems, expert methods of estimation on based fuzzy mathematics and fuzzy sets, neural networks.

Має праці у журналах: Кибернетика и вычислительная техника; Вісник КМУЦА; Вісник НАУ; Автоматика. Автоматизація; Word Congress «Аviation in the XXI-st century»; Електроніка та системи управління; Проблеми інформатизації та управління; Захист інформації.

Серебрякова Світлана Вікторівна

Доценткиня кафедри, к.т.н., доц.

Нагороди: Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2011 рік.

Спеціаліст в галузі інформаційних технологій, програмуванні, веб-розробці (фронт- та бекенд), проектуванні інтерфейсів користувача, прикладній математиці, математичному та статистичному моделюванні. Профіль на LinkedIn: S.V. Serebriakova

Дисципліни, які викладає:

 • Прикладна математика
 • Гіпертекстова обробка інформації
 • Мультиплатформені програмні засоби мультимедіа
 • Технології мультимедійних гіпервидань
 • Об'єктно-орієнтоване програмування

Наукова робота

Профіль ORCID: 0000-0003-4261-0731

Профіль ResearcherID: P-4049-2015

Профіль на сайті НТБ НАУ: 10399

Наукові інтереси: Інформаційні технології, retrial queuing systems, queuing theory, mathematical modeling, statistical modeling, call centers, computer networks, optical fiber networks, telecommunication systems.

Має праці у журналах: Проблемы управления и информатики, Кибернетика и системный анализ, Системні дослідження та інформаційні технології, Доповіді Національної академії наук України, Cybernetics and Systems Analysis, Вісник Національного авіаційного університету, Journal of Automation and Information Systems, Reliability: Theory and Applications та ін.

Організаційна робота

Відповідальна за СМЯ та сайт кафедри. Відповідальна за ОПП (Бакалавра та Магістра).

Денисенко Світлана Миколаївна

Доценткиня кафедри, к.пед.н.

Дисципліни, які викладає:

 • Основи технічної естетики і дизайну
 • Композиція, рисунок, перспектива
 • Додрукарське опрацювання інформації
 • Основи типографіки
 • Теорія кольору

Наукова робота

Профіль ORCID: 0000-0001-8785-7784

Профіль ResearcherID: T-8720-2018

Профіль на сайті НТБ НАУ: 11521

Наукові інтереси: Інформаційно-освітнє середовище ЗВО; мультимедійні технології в освіті; проектування та використання електронних освітніх ресурсів. Information and educational environment of the university; multimedia technologies in education.

Має праці у журналах: Проблеми інформатизації та управління; Вісник Національного технічного університету України «КПІ»; Вicник Житомирського державного університету ім. І. Франка; Інформаційні технології і засоби навчання; Інформаційні технології в освіті та ін.

Організаційна робота

Вчений секретар кафедри.

Бобарчук Олександр Антонович

Доцент кафедри, к.т.н.

Дисципліни, які викладає:

 • Архівація та стиснення мультимедійної інформації
 • Технологія та обладнання спеціальних видів друку
 • Технологія фотореєстраційних процесів
 • Сучасні мережеві інформаційні технології

Наукова робота

Профіль ORCID: 1

Профіль ResearcherID:

Профіль на сайті НТБ НАУ:

.

Наукові інтереси:

Має праці у журналах: та ін.

Матвійчук-Юдіна Олена Василівна

Доцент кафедри, к.пед.н.

Відзнаки: Грамота міністерства освіти України (2011), відмінник освіти України (2012), Подяка ректора НАУ (2018)

Дисципліни, які викладає:

 • Стандартизація та управління якістю
 • Вступ до спеціальності
 • Історія видавничої справи
 • Тільки лабораторні роботи:
  • Видавнича справа та технічне редагування
  • Дидактичні основи розробки мультимедійних видань
  • Інтелектуальна власність (заочне відділення)

Наукова робота

Профіль ORCID: 0000-0002-5906-5023

Профіль ResearcherID: U-2704-2018

Профіль на сайті НТБ НАУ: 12055

Організаційна робота

Відповідальна за профорієнтаційну роботу.

Наукові інтереси: Інформаційні технології в освіті, електронні навчальні ресурси, підготовка кадрів та створення системи фахових компетентностей ІТ фахівців.

Має праці у журналах: Scientific Journal Sciense Rise, Інформаційні технології і засоби навчання Національної академії педагогічних наук, Проблеми інженерно-педагогічної освіти, Збірник наукових праць м. Харків, Вісник Житомирського державного університету, Наукові записки: [збірник наукових статей] Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

Таран Віктор Миколайович

Старший викладач кафедри

Нагороди:

Наукова робота

Профіль ORCID: 0000-0003-4927-5083

Профіль на сайті НТБ НАУ: 12054

Наукові інтереси: впровадження інформаційних технологій в освітній процес. Implementation of information technologies in the educational process

Має праці у журналах: Проблеми iнформатизацiї та управлiння.

 

Гніденко Ірина Андріївна

Асистент кафедри

Дисципліни, які викладає:

 • Теорія кольору
 • Композиція, рисунок, графіка
 • Інформатика
 • Віртуальне моделювання
 • Технології мультимедійних видань

Наукова робота

Профіль ORCID: 0000-0003-1186-1255

Профіль ResearcherID: U-2643-2018

Профіль на сайті НТБ НАУ: 12053

Наукові інтереси: Впровадження інформаційних технологій в освітній процес. Implementation of information technologies in the educational process. 3D-моделювання, програмні продукти. 3D modeling, software products.

Має праці у журналах: Проблеми iнформатизацiї та управлiння та ін.

Організаційна робота

Відповідальна за виховну роботу. Відповідальна за РП, РНП, НП, ККР, ККЗ, НМК.