Close

Лобода Світлана Миколаївна

Завідувач кафедри, д.пед.н., проф. 

Дізнатися більше

Мелешко Микола Андрійович

Професор кафедри, к.т.н., доц.

Дізнатися більше

Шибицька Наталія Миколаївна

Доцент кафедри, к.т.н., доц.

Дізнатися більше

Денисенко Світлана Миколаївна

Доцент кафедри, к.пед.н.

Дізнатися більше

Бобарчук Олександр Антонович

Доцент кафедри, к.т.н.

Дізнатися більше

Матвійчук-Юдіна Олена Василівна

Доцент кафедри, к.пед.н.

Дізнатися більше

Гальченко Світлана Миколаївна

Доцент кафедри, к.т.н.

Дізнатися більше

Чаплінський Юрій Петрович

Доцент кафедри, к.т.н., с.н.с.

Дізнатися більше

Таран Віктор Миколайович

Старший викладач кафедри

Дізнатися більше

Гніденко Ірина Андріївна

Асистент кафедри

Дізнатися більше

Завадецький Іван Петрович

Асистент кафедри

Дізнатися більше

Дмитренко Тарас Васильович

Асистент кафедри

Дізнатися більше

Наші викладачі

Багаторічний досвід та висока кваліфікація викладачів кафедри дозволяють готувати конкурентноспроможних спеціалістів.

Лобода Світлана Миколаївна

Завідувач кафедри, д.пед.н., проф.

Викладає дисципліни:

 • Друкарські і електронні засоби інформації;
 • Видавнича справа і технічне редагування.
 • Історія видавничої справи;
 • Методологія прикладних досліджень;
 • Інтелектуальна власність продуктів мультимедія і веб-систем;
 • Дидактичні основи розробки мультимедійних видань.

Нагороди, відзнаки

2003 р. – Почесна грамота Державного комітету телебачення і радіомовлення України за сумлінну працю, вагомі трудові здобутки та з нагоди 12-ї річниці Незалежності України;

2007 р. – Почесна грамота Державного комітету телебачення і радіомовлення України за вагомий внесок у розвиток інформаційного простору держави та впровадження інноваційних технологій у книговидавничу сферу;

2007 р. – Почесна грамота Луганської міської ради;

2008 р. – Почесна грамота Міністерства освіти і науки України;

2011 р. – грамота Верховної ради України „За заслуги перед Українським народом”;

2017 р. – Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України;

2017 р. – відзнака Національного авіаційного університету „Подяка ректора”.

Членство у Вчених радах, експертних радах, наукових товариствах

Член експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України з педагогічних наук (наказ № 158 від 11 лютого 2019 р.).

Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських (кандидатських) дисертації 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Д 26.452.01 в Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

Член ІЕЕЕ (member number: 96875276; certificate-2020);

Член правління Української асоціації Василя Сухомлинського.

Освіта

1995 р. – закінчила Луганський державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка Східноукраїнського державного університету за спеціальністю «Російська мова та література» (диплом спеціаліста з відзнакою ЛВ № 000634, виданий 30.07.1995).

1996 р. – закінчила магістратуру Луганського державного педагогічного інституту Східноукраїнського державного університету (диплом магістра ДМ № 002832 за спеціальністю «Російська мова та література», виданий 31.10.1996).

Кандидатська дисертація

2001 р. – захистила дисертаційну роботу на тему «Просторові слова-концепти у художній картині світу М. Гумільова та Й. Бродського» за спеціальністю 10.02.02 – російська мова (диплом кандидата наук ДK 014282, виданий 10.04.2002).

2004 р. – отримала атестат доцента кафедри комунікаційних технологій та порівняльного мовознавства (атестат доцента ДЦ 009660, виданий 16.12.2004).

Докторська дисертація

2011 р. – захистила дисертаційну роботу на тему «Педагогічна преса як чинник формування педагогічної творчості вчителя в історії розвитку української освіти (ХХ століття)» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (диплом доктора наук ДД 009259, виданий 30.03.2011).

2014 р. – отримала атестат професора кафедри видавничої справи, реклами і зв’язків з громадськістю (атестат професора 12ПP 008665, виданий 25.04.2014).

2018 р. – нострифікація диплома доктора педагогічних наук і визнання його за рівноважний польському диплому доктора габілітованого в галузі суспільних наук з дисципліни педагогіка (свідоцтво NR 11/H/ 2018, видане 28.06.2018).

Досвід практичної роботи за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія»:

 1995 – 2002 рр. – редактор багатотиражної газети „Трибуна студента” Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка.

 2002 р. – 2012 р. – завідувач науково-дослідного відділу з редакційно-видавничої діяльності Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

Профіль ORCID: 0000-0003-3102-0381

Профіль ResearcherID: U-3264-2018

Профіль на сайті НТБ НАУ: 11439

Сфера наукових інтересів

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті (Information and communication technologies in education); лінгвістичний аналіз мови (Linguistic analysis of language); загальна педагогіка та історія педагогіки (General pedagogy and history of pedagogy).

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі

Монографії

Лобода С. М. Педагогічна творчість учителя на шпальтах вітчизняної преси ХХ століття: протистояння ідей : монографія / С. М. Лобода ; Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2010. – 504 с.

Лобода С.М. Запровадження кредитно-трансферної системи навчання /Вища педагогічна освіта України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Луганська область. // Вища педагогічна освіта України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Луганська область: монографія /авт.кол.: Курило В.С., Хриков Є.М., Ваховський Л.Ц.; за заг.ред. В.С. Курила. – 2013. – 388 с.

Лобода С.М. Методологічні підходи і принципи вивчення періодичної преси як специфічного джерела історико-педагогічного дослідження/ Методологічні засади педагогічного дослідження (монографія) // Методологічні засади педагогічного дослідження: монографія / авт. кол. : Є. М. Хриков, О. В. Адаменко, В. С. Курило та ін. ; за заг. ред. В. С. Курила, Є. М. Хрикова ; Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – 248 с.

Лобода С.М. Гуманістична концепція виховання особистості в публіцистичній спадщині Василя Сухомлинського / В. О. Сухомлинський у роздумах сучасних українських педагогів : //В.О.Cухомлинський у роздумах сучасних українських педагогів : монографія / упоряд. : О. В. Сухомлинська, О. Я. Савченко ; авт. кол. : О. В. Сухомлинська, О. Я. Савченко, В. С. Курило, І. Д. Бех та ін. // Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2012. — 504 с.

Навчальні посібники

Лобода С.М. Педагогическая публицистика в системе допрофессиональной подготовки студентов-иностранцев: Учебно-методическое пособие для преподавателей и студентов высших педагогических учебных заведений. // Луганськ: Альма-матер, 2007. – 52 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист від 04.06.07 №1.4/18–Г–895).

Лобода С.М. Історія видавничої справи та редагування в персоналіях: Яків Мамонтов : навч. посіб.-хрестоматія. // Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – 324 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях

Loboda S. M., G. Vaskivska, M. R. Tanaś Interdisciplinary links as a didactic basis of the future teacher's professionaltraining. // Interdisciplinary Studies of ComplexSystems. 2017. No. 10 – 11. Pp. 46 – 59. (eng) (Web of Science)

Лобода С. М., Денисенко С. М. Використання інтерактивних технологій навчання в професійній підготовці фахівців видавництва та поліграфії. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. Том 62, №6. С. 58–69. URL:https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1939/1291 (Web of Science)

Лобода С.М., Матвійчук-Юдіна О.В. Формування компетентності з голографії у майбутніх бакалаврів кібербезпеки. // Педагогічні науки: зб. наук, праць. – 2017. – № 78–79. – C. 163–166.

Лобода С.М., Матвійчук-Юдіна О.В. Метод проектів у формуванні компетентності з інфографіки у майбутніх бакалаврів з кібербезпеки. // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук, праць. – 2017. – № 54–55. – C. 269–277.

Лобода С.М., Велскоп В., Денисенко С.М. Прийоми активізації уваги в мультимедійних освітніх ресурсах. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні підходи. – № 7 (71), 2017. – С. 200 – 211.

Meleshko M., Loboda S., Rakitsky V. Application of the shauder basic function system for the presentation and concentration of information // Norwegian Journal of development of the International Science (ISSN 3453-9875). – VOL.1. – №41/2020. – p. 62 - 68.

Svitlana LOBODA, Yuriy PLYSKA Problem determinacji aksjologicznej stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w warunkach przejścia do nowego paradygmatu edukacyjnego // Rocznik Lubuski pt. Zmiana społeczna i jej implikacje, tom 46. Cz. II, 2020. – s. 167 – 178. URL:http://www.roczniklubuski.uz.zgora.pl/tom-46-2020/

Blaszczak, I., Loboda, S., & Plyska, Y. (2021). “The role of Media and Professional Information and Communication Environment in the Formation of Social Activity of a Young University Teacher”, Youth Voice Journal: Young People In Education, Vol. 3, pp. 7-14. ISBN (ONLINE): 978-1-911634-35-5. (SCOPUS)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інститут новітніх технологій в освіті". 13.11.2017-14.12.2017. Тема: Технічне редагування мультимедійних видань. Документ: Звіт про підвищення кваліфікації (стажування).

Міжнародний навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України. 21.11.2016-20.12.2016. Тема: Методи і засоби проектування інформаційних систем і технологій. Документ: Звіт про підвищення кваліфікації (стажування).

Національна академія педагогічних наук України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти. 14.01.2019-14.06.2019 (210 годин/7кр). Програма: Завідувачі (начальники) кафедр і структурних підрозділів університетів, академій, інститутів. Тема / Назва модуля (курсу): Освітологічний та нормативно-правовий. Менеджмент і лідерство. Посадово-функціональний. Соціально психологічний. Інформаційно-комунікаційний. Інноваційно-дослідницький. Професійно-особистісний розвиток. Документ: Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/0967-19 від 14.06.2019.

Східноєвропейський інститут психології. 02.11.2019 (12 годин). Тема: Мультимедійна майстерня сучасних освітніх технологій (практичний кейс для освітян). Документ: Сертифікат № ЕЕ-20-119.

Національна академія педагогічних наук України. ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Центральний інститут післядипломної освіти. 17.02.2020-18.09.2020 (210 годин/7 кредитів ЄКТС). Програма: Освітньо-професійна. Категорія: Викладачі-тьютори (організатори дистанційного навчання) університетів, академій, інститутів. Тема: Педагогічні умови та дидактичні засади організації процесу дистанційного навчання у закладах вищої освіти. Модуль(курс): Освітологічний та нормативно-правовий. Менеджмент і лідерство. Інформаційно-комунікаційний. Посадово-функціональний. Соціально психологічний. Інноваційно-дослідницький. Професійно-особистісний розвиток. Документ: Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/1331-20 від 18.09.2020.

Участь у ХХ Міжнародній міждисциплінарній науково-практичній конференції імені доктора медичних наук Яніни Фетлінської «Психічне здоровʼя як виклик для сучасного суспільства». (м. Цеханув, Республіка Польща). 23.10.2020. Тема доповіді: Психічне здоровʼя дитини та загрози електронних ЗМІ. Документ: Сертифікат про участь в конференції.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавництво"Розумники"". 05.10.2020-07.12.2020. Тема: Технічне редагування електронних видань. Документ: Звіт про підвищення кваліфікації (стажування).

Ракитський В., аспірант 123 01.10.2016 р. комп’ютерна інженерія 1927/ст 06.10.2020 р. Тема дисертаційної роботи «Ефективні протоколи представницького рівня взаємодії відкрити мультимедійних систем».

Денисенко С.М., пошукувачка на здобуття наукового ступеня доктора наук. Тема дисертаційної роботи «Теоретичні та методичні засади проектування хмаро орієнтованого інформаційно-освітнього середовища професійної підготовки бакалаврів видавництва та поліграфії» затверджено вченою радою НАУ (протокол № 5 від 26.06.2018 р.) й узгоджено у бюро Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології НАПН України (протокол № 10181 від 25.09.2018 р.).

Паукова А. С., пошукувачка на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Тема дисертаційної роботи «Проблема інформаційної безпеки дітей на сторінках сучасної педагогічної преси США» затверджено вченою радою ДЗ Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка» (протокол № 10 від 31.05.2013 р.) й узгоджено у бюро Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології НАПН України (протокол № 6 від 18.06.2013 р.).

 

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

1. Кубанова Т. В. „Ідеї гуманістичної освіти у вітчизняній педагогічній журналістиці (60-і рр. ХХ ст.)” (00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки) – 05. 04. 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.06 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди;

2. Матвійчук-Юдіна О. В. „Комплекс електронних освітніх ресурсів навчання комп’ютерної графіки майбутніх бакалаврів кібербезпеки” (00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті) – 12. 07. 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.459.01в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

„Education and Pedagogical Sciences” (ISSN:2227-281X; індексується в таких науковометричних базах: пройшов три етапи рецензування SCOPUS, Ulrich’s Periodals Directory, Google Scholar; Луганський національній університет імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ) – випускаючий редактор (2001 р. – по теперішній час);

„International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies” (ISSN:2392-0092;індексується в таких науковометричних базах: Index Copernicus; Akademia Pedagogiki Specjalnej Marii Grzegorzewskiej w Warszawie) – член міжнародної наукової ради (2018 р. – по теперішній час);

„Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” (ISSN: 2353-7787; індексується в таких науковометричних базах: Index Copernicus (lista B – 9 punktów); Akademia Ignatianum w Krakowie) – рецензент (2018 р.);

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (ISSN: 2663-6387; індексується в таких науковометричних базах: IndexCopernicus, Ulrich’sPeriodalsDirectory, CiteFactor, GoogleScholar; Житомирський державний університет імені Івана Франка) – член редакційної колегії (2018 р. – по теперішній час).

10.2020 р. – 31.12.2020 р. – контракт запрошеного професора в Академії сільського господарства в Варшаві (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) – 60 годин у зимовому семестрі (навчальні дисципліни: «Дитина у кіберпросторі», «Медіа в освіті»).

2020 р. – член наукового комітету ХХ міжнародної інтердисциплінарної науково-практичної конференції ім. д.мед.н. Яніни Фетлінської „Психічне здоровя як виклик для сучасного суспільства” (м. Цеханув, Республіка Польща).

2019 р. – рецензент монографіїBlaszczak, O. Wozniuk, Y. Pliska, W. Żukowskij Nauczyciel i wyzwania XXI st. Tradycje i wartości. - Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW). – 2020.

2018р. – рецензент у журналі „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” (ISSN: 2353-7787; індексується в таких науковометричних базах: IndexCopernicus (lista B  9 punktów); Akademia Ignatianum w Krakowie).

10. 2016 – 30.09.2019p. – контракт запрошеного професора у Вищій школі бізнесу і наук про здоров’я (Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu (WSBiNoZ), м. Лодзь, Республіка Польща) – 60 годин на рік.

10. 2015 – 30.09.2016p. –  контракт запрошеного професора у Вищій школі бізнесу і наук про здоров’я (Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu (WSBiNoZ), м. Лодзь, Республіка Польща) – 80 годин на рік.

2014 – 2015 рр. – контракт запрошеного професора у Вищій школі інформатики і прикладних наук (Wyższa Szkoła Informatyki i Umijętności (WSIiU), м. Лодзь, Республіка Польща) – 180 годин на рік;

2015 r. – по теперішній час – член наукового комітету щорічної міжнародної e-конференції „Pedagogika XXI wieku: dylematy i wyzwania” (WSBiNoZ, Łódż).

Організатор щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю „Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності” (НАУ, Київ).

Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років:

 • член Вченої ради Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського НАПН України;
 • член редакційної колегії фахового наукового журналу «Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки».

Мелешко Микола Андрійович

Професор кафедри, к.т.н., доц.

Викладає дисципліни:

 • Комп’ютерна схемотехніка;
 • Технології електронних мультимедійних видань;
 • Віртуальне моделювання;
 • Електронні бібліотеки, довідкові та пошукові системи;
 • WEB-технології в мультимедіа.

Нагороди, відзнаки

2009 р. – Подяка Солом’янської районної в місті Києві Державної Адміністрації – За вагомий особистий внесок у створення духовних і матеріальних цінностей та досягнення високої майстерності у професійній діяльності.

2013 р. – Нагрудний знак НАУ «ЗА СУМЛІННУ  ПРАЦЮ».

Членство у Вчених радах, експертних радах, наукових товариствах

Член ВГО Українська бібліотечна асоціація

Освіта

Закінчив Київський політехнічний інститут у 1971 р. за спеціальністю «Електронні обчислювальні машини» та отримав кваліфікацію  – Інженер-електрик.

У 1985 р. закінчив факультет перепідготовки кадрів Київського політехнічного інституту за спеціальністю «Мікропроцесорні системи».

Кандидатська дисертація

Захистив у 1982 році дисертаційну роботу на тему «Разработка и исследование методов и средств обработки речевых сигналов в базисе неортогональных функций» за спеіальністю 05.09.08 – Електроакустика і звукотехніка.

Профіль ORCID: 0000-0002-3889-2062

Профіль ResearcherIDAAB-7673-2019

Профіль на сайті НТБ НАУ: 11307

Сфера наукових інтересів

Інформаційні технології: оцифровка, стиснення та відновлення аудіо- та відео потокової інформації, з використанням ортогональних та неортогональних систем функціональних базисів; мультимедіа технології, мультимедійні функції, віртуальна реальність, мультимедіа та мережі: представницький  рівень формування, обробки та передачі мультимедійного контенту сучасними комп’ютерними мережами до користувача.

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 7 патентів.

Meleshko M., Loboda S., Rakitsky V. Application of the shauder basic function system for the presentation and concentration of information. Norwegian Journal of development of the International Science No 42/2020. – с. 62-68.

Meleshko M., Loboda S., Bobarchuk O., Rakitsky V., Denysenko S. Perspectives for Schauder basis functions in multimedia computer systems and networks. The Ninth World Congress "AVIATION IN THE XXI-st CENTURY", Kyiv. 2020.

Мелешко М.А. Використання перетворення Хартлі в комп’ютерних системах цифрової обробки інформації/ Мелешко М.А., Ракицький В.А. // Проблеми інформатизації та управління: Зб. наук. праць: Випуск 1(61). – К.: НАУ, 2019. –– С. 69-75.

Мелешко М.А., Ракицький В.А. Дослідження процесів проходження потоків даних в мережних засобах multimedia. мультимедіа // Науково-практична конференція "Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності". Тези доповідей.. – К.: НАУ, 2020. – 96 С. (С.61).

Мелешко М.А., Ругайн О.В., Гніденко І.А. Технології електронних мультимедійних видань. Лабораторний практикум. Навчальне видання. - К., НАУ, 2018. – 80 с.

Український мовно-інформаційний фонд НАН України (2015 р.). Тема: "Онлайнові інформаційно-лексографічні системи". Документ: Звіт про стажування.

Українське відділення Міжнародного центру наукової культури «Всесвітня лабораторія» (2020 р.).

Результати стажування впроваджуються в навчальні дисципліни мультимедійної орієнтації. Зокрема, інформація щодо технологій та засобів комп’ютерної лексикографії використовується при вивченні дисципліни «Технології електронних мультимедійних видань».

Шибицька Наталія Миколаївна

Доцент кафедри, к.т.н., доц.

Викладає дисципліни:

 • Інформатика;
 • Інформатика (Видавничо-поліграфічні виробництва);
 • Комп’ютерні видавничі системи;
 • Дидактичні основи розробки мультимедійних видань;
 • Технології електронних мультимедійних видань;
 • Мультимедійне видавництво;
 • Бази даних та знань у видавництві.

Нагороди, відзнаки

2008 р. – Почесна грамота ректора НАУ.

2015 р. – Почесна грамота ректора НАУ.

2018 р. – Нагрудний знак НАУ «ЗА СУМЛІННУ ПРАЦЮ».

2020 р. – Нагрудний знак «ВЕТЕРАН НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

Членство у Вчених радах, експертних радах, наукових товариствах

Член Вченої ради ФМВ з 2019 р.

Освіта

Закінчила Тольятинський політехнічний інститут у 1988 р. та отримала кваліфікацію  – Інженер-електрик.

Кандидатська дисертація

Захистила у 1999 році дисертаційну роботу на тему «Експертні методи і моделі керування процесом навчання операторів ергатичних систем» за спеціальністю 05.13.01 – Системи та процеси управління.

Профіль ORCID: 0000-0001-5607-0081

Профіль ResearcherID: U-2688-2018

Профіль на сайті НТБ НАУ: 10827

Сфера наукових інтересів

Інтелектуальні системи керування процесом навчання, експертні методи оцінювання, нечітка математика та нейронні мережи, мультимедійні засоби розробки комп’ютерних систем навчання.

Автор 95 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 1 підручника з грифом МОНУ, 4 патентів та 1 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір (комп’ютерна програма).

Шибицька Н.М. Інформатика. Видавничо-поліграфічні виробництва.: навч. посіб. гриф МОНУ – К. : НАУ, 2014. – 212 с.

Шибицька Н.М., Н.Д.Бороденко, А.С.Горюнов, О.В.Карупу Спеціальні глави математики: інтегральні і дискретні перетворення та їх застосування з використанням комп’ютерних технологій/ Навч. посібник., – К.: НАУ, 2013 – 278 с.

Шибицький В.П., Шибицька Н.М., Савчук М.М. та ін. Обчислювальна техніка і програмування / Навч. посібник. – К.: КМУЦА. 1998 – 184 с.

Shibitskay N. Computer technology: Manual. – Kyiv: NAU, 2001. -76 p.

Shibitskay N., Buhayov O.Ev. Fundamentals of algorithmization: Manual. – Kyiv: NAU, 2002. – 96 p.

Шибицкая Н.Н. Алгоритмические языки и программное обеспечение: Конспект лекций. – К.: КМУГА. 1998.-160 с.

ТОВ «Інститут новітніх технологій в освіті». Тема: «Методи та засоби проектування мультимедійних систем навчання з використанням технологій доповненої віртуальної реальності». (2017 р.)  Результати стажування опубліковані в доповіді та тезах на НТК НМТОІСД», впроваджені в навчальний процес за дисциплінами. Документ: Звіт про стажування.

Michael Gott International. English Language Dynamic Course. Тема: “English is a Second Language”.Термін: (2020 р.). Отримано Сертифікат. Результати стажування впроваджено в навчальний процес для вивчення світового досвіду в галузі мультимедійних систем.

Центральний Інститут Післядипломної Освіти. Тема: “Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій, інститутів (на базі Національного авіаційного університету (НАУ))”. (2020 р.) Отримано Свідоцтво. Результати впроваджено в навчальний процес під час дистанційного навчання.

Університет  менеджменту  освіти" НАПН України. Тема:  Вебінар "Організація дистанційного навчання за допомогою Google Класу". (2020 р.). Отримано Сертифікат.

Clarivate Analytics Сompany. Тема:  Этика научных публикаций и инструменты повышения их качества: Web of Science и Антиплагиат. Термін: (2020 р.) Отримано Сертифікат.

Університет  менеджменту  освіти" НАПН України. Тема: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція за міжнародною участю «Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти». Отримано сертифікат.

Голова комісії соціального страхування НАУ. Термін: 2014 – 2016, 2016 – 2021 р.р.

Член Центрального Комітету Авіапрацівників України. Термін: 2016-2020.

Член Профкому НАУ. Термін: 2011 – 2019.р.

Голова Профбюро ННІКІТ. Термін: 2016 – 2019 р.р.

Член НМРР ННІКІТ. Термін: 2011 – 2019 р.р.

Член Робочої комісії з проведення Конференції трудового колективу НАУ та підготовці кол.договору НАУ. Термін: 2015 – 2019 р.р.

Денисенко Світлана Миколаївна

Доцент кафедри, к.пед.н.

Викладає дисципліни:

 • Основи технічної естетики і дизайну;
 • Композиція, рисунок, перспектива;
 • Теорія кольору;
 • Основи типографіки;
 • Основи візуалізації інформації;
 • Додрукарське опрацювання інформації.

Освіта

Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет у 2000 р. за спеціальністю «Дошкільне виховання і практична психологія» та отримала кваліфікацію – Викладач дошкільної педагогіки та психології, вихователь, практичний психолог в закладах освіти.

Кандидатська дисертація

Захистила у 2013 році дисертаційну роботу на тему «Психолого-педагогічні засади проектування мультимедійного контенту електронних освітніх ресурсів для вищого навчального закладу» за спеціальністю 13.00.10 – Інформаційнокомунікаційні технології в освіті.

Докторська дисертація

Пошукач на здобуття наукового ступеня доктора наук. Тема дисертаційного дослідження : «Теоретичні та методичні засади проектування хмаро орієнтованого інформаційно-освітнього середовища професійної підготовки бакалаврів видавництва та поліграфії».

Профіль ORCID: 0000-0001-8785-7784

Профіль ResearcherID: T-8720-2018

Профіль на сайті НТБ НАУ: 11521

Сфера наукових інтересів

Інформаційно-освітнє середовище ЗВО; мультимедійні технології в освіті; проектування та використання електронних освітніх ресурсів; дизайн друкованих та електронних видань.

Автор 50 наукових та навчально-методичних праць.

Денисенко С. М. Перспективи використання хмаро орієнтованого освітнього середовища у професійній підготовці бакалаврів видавництва та поліграфії. Інформаційні технології в освіті. 2019. № 31. С. 46-54.

Denysenko S. Main stages of development of the information education environment of a higher educational institution. The 3rd International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society” (November 6-8, 2019) Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2019. 549 p. С. 410–413

Денисенко С. М. Колірний контраст і гармонія у дизайні поліграфічної продукції XХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної,  галузі»: Тези доповідей. – К.: «УкрНДІСВД», 2019, с. 21

Денисенко С. М. Використання квест-технології у професійній підготовці бакалаврів Видавництва та поліграфії у вищій школі. Balkan Scientific Review, 2018. № 1. С. 29-34

Денисенко С. М. Сучасні форми візуального представлення інформації і можливості їх використання у інформаційно-освітньому просторі. Сучасне репродукування: інжиніринг, моделювання, мульти- та кросмедійні технології [Електронний ресурс]. Матеріали наук.-практ. семінару кафедри репрографії КПІ ім. Ігоря Сікорського, 24 жовтня 2018 р. — Електронні текстові дані (1 файл:5,2 Мбайт). — Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. — 95 с. — С. 47–51

ТОВ «Інститут новітніх технологій в освіті». Тема: «Сучасні підходи підготовки і дизайну контенту друкованих видань і мультимедійних ресурсів» (2016 р.) Результати стажування впроваджено в навчальний процес. Документ: Звіт про стажування.

«Say-hi: знания». Онлайн-курс «Типографіка. Принципи правильної роботи з текстом» (2018 р.). Отримано Сертифікат.

School of Visual Communication, за підтримки програми «НОРД: Навчання, обміни, резиденції, дебюти» від Українського культурного фонду. Онлайн-курс «Fundamentals of Composition» (2019 р.). Отримано Сертифікат.

Creative practice. Курс «Основи дизайну» (2020 р.). Отримано сертифікат.

Coursera, платформа онлайн-освіти. Дистанційний курс «Visual Elements of User Interface Design» («Візуальні елементи дизайну інтерфейсу користувача») (2020 р.). Отримано Сертифікат.

Coursera, платформа онлайн-освіти. Дистанційний курс «Print and Digital Elements of Design: Branding and User Experience» («Друковані та цифрові елементи дизайну: брендинг та досвід користувача») (2020 р.). Отримано Сертифікат.

Coursera, платформа онлайн-освіти. Дистанційний курс «Design and Make Infographics (Project-Centered Course)» («Дизайн і створення інфографіки») (2020 р.). Отримано Сертифікат.

Спеціалізація «Graphic Design», що включає 5-ть курсів «Fundamentals of Graphic Design», «Introduction to Typography», «Introduction to Imagemaking», «Ideas from the History of Graphic Design», «Brand New Brand» (2020 р.). Отримано Сертифікат.

Prometheus, платформа масових відкритих онлайн-курсів. Дистанційний курс. «Візуалізація даних» (2020 р.). Отримано Сертифікат.

«Лекторіум», платформа масових відкритих онлайн-курсів. Онлайн-курс «Дизайн інформації в презентаціях» (2020 р.). Отримано Сертифікат.

Бобарчук Олександр Антонович

Доцент кафедри, к.т.н.

Викладає дисципліни

 • Технологія фотореєстраційних процесів;
 • Архівація і стиснення мультимедійної інформації;
 • Технології та обладнання спеціальних видів друку;
 • Основи комп’ютерної схемотехніки і електроніки;
 • Мультимедійні технології в інформаційній діяльності;
 • Сучасні мережеві інформаційні технології;
 • Комп’ютерна репрографія.

Членство у Вчених радах, експертних радах, наукових товариствах

Чден IEEE Information Theory.

Експерт ТОВ «Незалежні фахові експерти», м.Київ.

Освіта

Закінчив НТУУ «КПІ ім. І.Сікорського» у 1984 році за спеціальністю «Звукотехніка» та отримав кваліфікацію – Інженер-електрик.

Кандидатська дисертація

Захистив у 1992 році дисертаційну роботу на тему «Аналіз і синтез канальних та комбінованих кодів у цифрових електроакустичних інформаційних системах» за спеціальністю 05.09.08 – Електроакустика та звукотехніка.

Профіль ORCID: 0000-0003-3176-7231

Профіль ResearcherID: AAB-7665-2019

Профіль на сайті НТБ НАУ: 11453

Сфера наукових інтересів

Цифрова обробка сигналів, методи стиснення цифрової інформації, методи обробки звукових сигналів, зображень та відео, анімація, 3D моделювання, інтерактивні методи і системи у сучасній освіті, віртуальна та доповнена реальність в інтерактивних тренінгових системах.

Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 4 патенти.

Застосування мультимедійних технологій для створення систем початкової підготовки бійців ЗСУ/ Бобарчук О.А./ Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина. Том 3 – Київ: Національний авіаційний університет, 2020 – С.130-142.

Алгоритми обробки даних в інтерактивному лазерному стрілецькому тренажері/ Бобарчук О.А., Яременко С.В./ Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності: науково-практична  конференція. 14 – 15 листопада 2019 р.– К.: НАУ, 2020 – с.95.

Методи підвищення точності позиціювання лазерної навчальної зброї в інтерактивних лазерних стрілецьких тренажерах/ Бобарчук О.А. / Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності: науково-практична  конференція. 14 – 15 листопада 2019 р.– К.: НАУ, 2020 – с.11.

Новий підхід до проектування навчальної зброї та реалізації групового навчання в інтерактивному лазерному стрілецькому тренажері/ Бобарчук О.А./ Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності: науково-практична конференція. 14 – 15 листопада 2018 р.– К.: НАУ, 2018 – с.13.

Перспективи використання УФ-технології в широкоформатному друці/ Ковальчук М.М., Бобарчук О.А./ «ТАК»: телекомунікації, автоматика, комп’ютерно-інтегровані технології: зб. доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, 30 листопада 2018 р. / ДВНЗ «ДонНТУ; – Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2018 – с.165-167.

Український мовно-інформаційний фонд НАН України, м. Київ (2015 р.). Тема: "Технології мультимедійних гіпервидань та сучасні мережеві інформаційні технології". Результати впроваджені в навчальний процес викладання дисципліни «Архівація та стиснення мультимедійної інформації». Документ: Звіт про стажування.

ТОВ «Видавництво Розумники», м.Київ (2020 р.). Тема: "Сучасні технології та обладнання мультимедійних видань". Результати впроваджені в навчальний процес викладання дисциплін «Технології та обладнання спеціальних видів друку» та «Мультимедійні технології в інформаційній діяльності». Документ: Звіт про стажування.

Заступник директора з технічних питань ТОВ «Інститут новітніх технологій в освіті».

З 2013 р. член оргкомітету та технічний редактор щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності» (НАУ, Київ).

З 2016 член організаційного комітету міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Політ. Сучасні проблеми науки», секція «Мультимедійні технології та системи» (НАУ, Київ).

Керівник студентського наукового гуртка «Методи та засоби створення мультимедійних інтерактивних компонент для сучасних тренінгових систем».

Відповідальний виконавець етапів наукової теми НДР кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій Національного авіаційного університету «Мультимедійне освітнє середовище підготовки майбутніх фахівців у вищому навчальному закладі» (01.09.2017 – 30.06.2022р. НДР № 109/09.01.07).

Матвійчук-Юдіна Олена Василівна

Доцент кафедри, к.пед.н.

Викладає дисципліни:

 • Стандартизація та управління якістю;
 • Вступ до спеціальності «Видавництво та поліграфія»;
 • Історія видавничої справи;
 • Видавнича справа та технічне редагування.

Нагороди, відзнаки

2011 р. – Грамота Міністерства освіти і науки України.

2012 р. – Відмінник освіти України.

2018 р. –  Подяка ректора НАУ.

Освіта

Закінчила Київський національний університет культури і мистецтв у 2000 році за спеціальністю «Художня народна творчість» та отримала кваліфікацію – Режисер естради і масових свят, викладач фахових дисциплін.

Кандидатська дисертація

Захистила у 2018 році дисертаційну роботу на тему «Комплекс електронних освітніх ресурсів навчання комп’ютерної графіки майбутніх бакалаврів кібербезпеки» за спеціальністю 13.00.10 – Інформаційні технології в освіті.

Профіль ORCID: 0000-0002-5906-5023

Профіль ResearcherID: U-2704-2018

Профіль на сайті НТБ НАУ: 12055

Сфера наукових інтересів

Інформаційні технології в освіті, електронні навчальні ресурси, підготовка кадрів та створення системи фахових компетентностей ІТ фахівців.

Автор 44 наукових та навчально-методичних праць.

Матвійчук-Юдіна О. В. Особливості інформатизації освітніх процесів відповідно стандарту ISO 9001 // Київськ. Універ. ім. Бориса Грінченка. VІ Всеукраїнській наук-прак. конф. молодих науковців  «Інформаційні технології – 2019» травень. – 2019. – с.75-76

Матвійчук-Юдіна О. В. Сучасні методи “комп’ютерної графіки” в системі підготовки фахівців кібербезпеки // Наукові записки Бердян. держ. пед. унів. Вип.1. – 2019. – С.305-312

Матвійчук-Юдіна О. В. Концепція формування професійних компетентностей фахівців з інформаційних технологій та кібербезпеки. / Юдін О. К // Науковий журнал: Наукоємні технології, НАУ, № 3 2019 С. 330-342

Matviichuk-Yudina Development of methods for identification of information-controlling signals of unmanned aircraft complex operator / O. Yudin, R. Ziubina, S. Buchyk, O. Suprun, V. Ivannikova // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol 2, № 9 (104). 2020. - p. 56-65 У фаховому виданні включеного до наукометричних баз Scopus

O. Matviichuk-Yudina Iterative teaching system in the modern conditions of distance learning process realization / O. Yudin, V. Ivannikova // Contemporary technologies in the educational process / Edited by Magdalena Wierzbik-Strońska, Galyna Buchkivska // Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology Monograph 40. 2020. - р. 30-36

Стажування «Education and individualization in educational institutions» («Едукація та індивідуалізація в закладах освіти») (з 25 червня по 4 жовтня 2020 р.) у Вищій технічній школі м. Катовіце, Польща, на тему: «The role of information and technology in the construction of the post-coronavirus world» (Роль інформації та технологій у побудові після коронавірусного світу) та у Вищій школі управління та адміністрації в Ополє, Польща, на тему: «Theory and Practice of Individualized Learning» (Теорія та практика індивідуального навчання). Отримано Сертифікат.

Вчений секретар кафедри

Гальченко Світлана Миколаївна

Доцент кафедри, к.т.н.

Викладає дисципліни:

 • Проектування інтерфейсів користувача;
 • Гіпертекстова обробка інформації;
 • Мультиплатформені програмні засоби мультимедіа;
 • Об’єктно-орієнтоване технології для електронних видань;
 • Технології мультимедійних гіпервидань;
 • Технології створення веб-систем
 • Видавничі бази даних.

Освіта

Закінчила Київський міжнародний університет цивільної авіації у 2001 році за спеціальністю «Біотехнічні та медичні апарати і системи» та отримала кваліфікацію – Інженер-системотехнік.

Кандидатська дисертація

Захистила у 2007 році дисертаційну роботу на тему «Методика діагностування стану зовнішнього обводу крила літака у польоті» за спеціальністю 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту.

Профіль ORCID: 0000-0003-0531-1572

Профіль ResearcherID: 3194405

Профіль на сайті НТБ НАУ: 10121

Сфера наукових інтересів

Інформаційні технології в галузі автоматизації виробничих та бізнес-процесів, веб-технології та програмування.

Автор 24 наукових та навчально-методичних праць.

S. Halchenko, Y. Voloshyn, O. Bobarchuk, S. Loboda, S. Denysenko Web technology for business process management on the example HCL Domino and ClevaDesk. The Ninth World Congress "AVIATION IN THE XXI-st CENTURY", Kyiv. 2020.

Гальченко С.М. Розробка системи автоматичного керування приводом робота-маніпулятора / О. М. Тачиніна, С. М. Гальченко, О.І. Лисенко, Л.В. Рябова // Проблеми інформатизації та управління, Том.1, № 61, 2019. – Київ. – С. 57-64.

Galchenko S.M. Methodof Determiningthe Accuracy Characteristics of the Satellite Navigation System / D.O. Shevchuk, S.M. Galchenko, M.P. Kravchuk, L.V. Panchuk// Electronics and control systems, №4 (58), 2018. – Kyiv – P. 48-55.

Гальченко С.М. Алгоритм синтезу інтелектуальної системи діагностування та керування ГТД у процесі його експлуатації / Д.О. Шевчук, С.М. Гальченко, В.С. Гасиджак, І.В. Прохоренко, Н.А. Тимошенко // Вісник інженерної академії України. Теоретичний і науково-практичний журнал інженерної академії України № 3 2018р. - Київ – С. 124-128.

Гальченко С.М. Математичне моделювання слідкуючої системи промислового робота / О. М. Тачиніна, М. М. Гальченко, Є. І. Соколов, А. О. Ціпов’яз, А. О. Зунунов // Проблеми інформації та управління, № 1-2 (57-58), 2017. – Київ. – С. 79-85.

ТОВ «Контрол Поінт» (2019 р.). Тема: «Розробка та впровадження рішень по автоматизації виробництва». Результати стажування впроваджені в навчальний процес. Документ: Звіт про підвищення кваліфікації (стажування).

Чаплінський Юрій Петрович

Доцент кафедри, к.т.н., с.н.с.

Викладає дисципліни

 • Комп’ютерна графіка;
 • Прикладна математика;
 • Адміністрування операційних систем видавничо-поліграфічного видавництва;
 • 3D технології в мультимедіа;
 • Штучний інтелект в мультитедіа.

Членство у Вчених радах, експертних радах, наукових товариствах

Association for Computing Machinery

Освіта

Закінчив Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка у 1982 році за спеціальністю «Прикладна математика» та отримав кваліфікацію – Математик.

Кандидатська дисертація

Захистив у 1988 році дисертаційну роботу на тему «Разработка типового программного обеспечения технологии системной оптимизации решения задач планирования в АСУ» за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології.

Профіль ORCID: 0000-0001-7697-3958

Сфера наукових інтересів

Комп’ютерні науки, зокрема: системний аналіз, методи та алгоритми прийняття рішень в прикладних областях, онтології та управління знаннями. Програмне забезпечення, в тому числі розробка технологій та програмного забезпечення підтримки прийняття рішень, що об’єднує бази даних та знань, довідкові системи, експертні системи, геоінформаційні системи та системи прийняття рішень. Розробка Інтернет-орієнтованих додатків.

Автор 137 наукових та навчально-методичних праць.

Використання онтолого-керованої системної оптимізації при розв’язанні задач безпеки продуктів харчування «Наукові праці НУХТ» 2019 .Том 25, № 4

Онтолого-керована системна оптимізація в контексті прийняття рішень в управлінських задачах. Штучний інтелект. 2018. № 3.

Онтологічний підхід та технологія системної оптимізації в системі управління безпечністю продуктів харчування // Інформаційні технології та автоматизація: монографія/ кол. авт.: Бондаренко З.В., Бортсова Н.В., Бурдейна О.В. [та ін.] ; за заг. ред. Котлика С.В. Одеса: Астропринт, 2020.

Академія цифрового розвитку. Тема стажування: "Ефективні рішення Google for Education для хмарної взаємодії", листопад 2020 р. Отримано сертифікат № БС-05442.

Таран Віктор Миколайович

Старший викладач кафедри

Викладає дисципліни

 • Цифрова обробка аудіо- та відеоінформації;
 • Видавничо-поліграфічні матеріали;
 • Технології видавничо-поліграфічного виробництва;
 • Обладнання видавничо-поліграфічного виробництва.

Освіта

Закінчив НТУУ «КПІ ім. І.Сікорського» у 1983 році за спеціальністю «Звукотехніка» та отримав кваліфікацію – Інженер-електрик.

Профіль ORCID: 0000-0003-4927-5083

Профіль на сайті НТБ НАУ: 12054

Сфера наукових інтересів

Обробка інформації.

ТОВ “Інститут новітніх технологій в освіті" (2017 р.), 90 годин. Тема: "Новітні інтерактивні мультимедійні технології в навчальному процесі". Результати стажування впроваджено в навчальний процес. Документ: Звіт про стажування.

Гніденко Ірина Андріївна

Асистент кафедри

Викладає дисципліни

 • «Інформатика (видавничо-поліграфічні виробництва)»;
 • «Архівація і створення мультимедійної інформації»;
 • «Основи композиції і дизайну»;
 • «Додрукарське опрацювання інформації»;
 • «Технології електронних мультимедійних видань»;
 • «3D- технології в мультимедія»;
 • «Комп’ютерна графіка»;
 • «Комп’ютерна схемотехніка»;
 • «Основи комп’ютерної схемотехніки та електроніки»;
 • «Прикладна математика»;
 • «Об’єктно-орієнтовані технології для електронних видань»;
 • «Технології створення веб-систем».

Освіта

Закінчила Національний авіаційний університет у 2009 році за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем» та отримала кваліфікацію – Інженер-програміст.

Профіль ORCID: 0000-0003-1186-1255

Профіль ResearcherID: U-2643-2018

Профіль на сайті НТБ НАУ: 12053

Сфера наукових інтересів

Мультимедійні технології, принципи і методивикористання 3D-технологій в мультимедія, створення електронних мультимедійнихвидань.

Автор 25 наукових та навчально-методичних праць.

Гніденко І А. Можливості використання 3D-друку під час навчання у вищому навчальному закладі / Гніденко І.А., Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності: наук.-практ. конф., 14 – 15 листопада 2018 р.: тези доп. – К.:НАУ, 2018. – С. 19.

Гніденко І А. Аналіз сучасних програмних продуктів для створення web-сайтів, їх переваги та недоліки / Гніденко І.А., Воробйов І.Є. Проблеми інформатизації та управління: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2019. – №1 (61) – 108 с. – С. 12-16. У фаховому виданні.

Гніденко І А. 3D- моделювання в сучасному освітньому процесі / Гніденко І.А.,  Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності: наук.-практ. конф., 14 – 15 листопада 2019 р.: тези доп. – К.:НАУ, 2019. – С. 20.

Гніденко І А.  Дослідження засобів для створення та супроводження WEB-сайтів / Гніденко І.А., Впровадження інформаційних технологій в систему міжнародних відносин. Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики – 2020: міжнар. наук.-практ. конф.: тези доп. – К.:НАУ, 2020. – С. 143.

Пройшла підвищення кваліфікації в період з 16.10.2017 по 15.11.2017 без відриву від виробництва в ТОВ «Інститут Новітніх Технологій в Освіті». Тема: "Перспективи мультимедійних технологій у видавництві". Результати стажування впроваджено в навчальний процес. Документ: Звіт про стажування.

Провела семінар у Навчально-науковому інституті неперервної освіти НАУ для співробітників ТОВ «Інститут Новітніх Технологій в Освіті» на тему: «Інноваційне навчання: особливості застосування інтерактивного обладнання в освітньому процесі та тренажерні комплекси в системі професійної та практичної підготовки» (25.02.2020 р.).

Завадецький Іван Петрович

Асистент кафедри

Викладає дисципліни:

 • Цифрова обробка аудіо- та відеоінформації;
 • Видавничо-поліграфічні матеріали;
 • Додрукарське опрацювання інформації;
 • Видавнича справа і технічне редагування.

Нагороди, відзнаки

2001 р. – Грамота Ленінградської районної державної адміністрації м. Києва;

2003 р. – Грамота державного науково-виробничого підприємства «Електронмаш»;

2004 р. – Грамота Міністерства промислової політики України;

2018 р. – Грамота Національного авіаційного університету.

Освіта

Закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (механіко-математичний факультет) у 1993 році за спеціальністю «Механіка» та отримала кваліфікацію – Механік, математик-прикладник.

Закінчив аспірантура Інституту проблем енергозбереження НАН України (1993-1995).

Профіль ORCID: 0000-0002-6854-3971

Профіль ResearcherID: 3136067

Сфера наукових інтересів

3D-графіка, 3D-моделювання, дизайн, комп’ютерна графіка,цифрова обробка аудіо- та відеоінформації.

Викладав на курсах перепідготовки фахівців Державної служби зайнятості.

Член журі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (секція – Комп’ютерні системи та мережі).

Дмитренко Тарас Васильович

Асистент кафедри

Викладає дисципліни:

 • Комп’ютерні видавничі системи;
 • Видавничо-поліграфічні матеріали;
 • Основи технічної естетики і дизайну;
 • Видавнича справа і технічне редагування;
 • Об’єктно-орієнтовні технології для електронних видань;
 • Гіпертекстова обробка інформації;
 • Прикладна математика;
 • Бази даних і знань в видавничо-поліграфічній справі;
 • Фахово-ознайомлювальна практика;
 • Адміністрування операційних систем видавничо-поліграфічного виробництва;
 • Друкарські та електронні засоби інформації;
 • Інформатика ВПВ;
 • Комп’ютерна схемотехніка;
 • Теорія кольору;
 • Адміністрування операційних систем видавничо-поліграфічного виробництва.

Освіта

Закінчив Національний авіаційний університет у 2017 році за спеціальністю «Технології електронних мультимедійних видань» та отримав ступінь вищої освіти Магістр.

Кандидатська дисертація

Розпочав навчання в аспірантурі у 2019 році.
Тема дисертаційної роботи: «Методи та засоби проектування мережних структур з інтеграцією сервісів мультимедіа».

Профіль ORCID: 0000-0002-2339-2903

Профіль ResearcherID: 3135382

Профіль на сайті НТБ НАУ: 12582

Сфера наукових інтересів

Комп’ютерна інженерія, комп’ютерні мережі,передача відео- та аудіо інформації, використання засобів мультимедіа,використання мікрокомп’ютерів для автоматизації процесів, розробкакористувацького інтерфейсу, перспективи використання мови програмування python.

Дмитренко Т.В. Хмарні технології як засіб інтеграції інформаційних засобів у процес навчання та проведення наукового дослідження // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії та практики – 2020» : тези доп. К.: НАУ, 20 С. 155

Дмитренко Т.В. Інтеграція структурних сегментів мережі у віртуальний простір // Науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності»: тези доп. К.: НАУ, 2019. С. 34

Dmytrenko T. V. AUGMENTED REALITY AS A MEANS OF ERGONOMIC COMMUNICATION OF HUMANITY AND MULTIMEDIA INFORMATION WITH THE HELP OF NETWORK TECHNOLOGIES Polit. Challenges of science today. International relations: Abstracts of XX International conference of higher education students and young scientists, kiev,2020, National Aviation University/Editorial board Isaienko V. [and others]. – K.: NAU,2020 P.224

Онлайн-курс: «Академічна доброчесність» (2019 р.).

EPAM Teachers Internship Program (2020). Отримано Сертифікат.

Coursera, платформа онлайн-освіти. Дистанційний курс «Python Data Structures» (травень 2020 р.). Отримано сертифікат.

Coursera, платформа онлайн-освіти. Дистанційний курс «Programming for Everybody (Getting Started with Python)» (травень 2020 р.). Отримано сертифікат.