Close

Лобода Світлана Миколаївна

Завідувачка кафедри, д.пед.н., проф. 

Дізнатися більше

Мелешко Микола Андрійович

Професор кафедри, к.т.н., доц.

Дізнатися більше

Шибицька Наталія Миколаївна

Доцент кафедри, к.т.н., доц.

Дізнатися більше

Серебрякова Світлана Вікторівна

Доценткиня кафедри, к.т.н., доц.

Дізнатися більше

Денисенко Світлана Миколаївна

Доцент кафедри, к.пед.н.

Дізнатися більше

Бобарчук Олександр Антонович

Доцент кафедри, к.т.н.

Дізнатися більше

Юдіна Олена

Доцент кафедри, к.пед.н.

Дізнатися більше

Таран Віктор Миколайович

Старший викладач кафедри

Дізнатися більше

Гніденко Ірина Андріївна

Асистент кафедри

Дізнатися більше

Наші викладачі

Багаторічний досвід та висока кваліфікація викладачів кафедри дозволяють готувати конкурентноспроможних спеціалістів.

Лобода Світлана Миколаївна

Завідувачка кафедри, д.пед.н., проф.

Нагороди: Почесна грамота Державного комітету телебачення і радіомовлення України (2003, 2007), Почесна грамота Луганської міської ради; Почесна грамота Міністерства освіти і науки України; грамота Верховної ради України "За заслуги перед Українським народом"; Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України; відзнака Національного авіаційного університету "Подяка ректора".

Дисципліни, які викладає:

 • Основи наукових досліджень

Наукова робота

Профіль ORCID: 0000-0003-3102-0381

Профіль ResearcherID: U-3264-2018

Профіль на сайті НТБ НАУ: 11439

Член спеціалізованих вчених рад по захисту докторських (кандидатських) дисертації. Член Української асоціації Василя Сухомлинського. Член Європейської асоціації наукових редакторів (EASE). Працювала в Луганському національному педагогічному університет імені Тараса Шевченка (м. Луганськ).

Наукові інтереси: Лінгвістичний аналіз мови (Linguistic analysis of language); Інформаційно-комунікаційні технології в освіті (Information and communication technologies in education); Загальна педагогіка та історія педагогіки (General pedagogy and history of pedagogy).

Має праці у журналах: Логический анализ языка. Heteroglossia: studia kulturoznawstwo-filologiczne. Interdisciplinary Studies of ComplexSystems. Intercultural communications. Межкультурные коммуникации. Інформаційні технології і засоби навчання. Проблеми інженерно-педагогічної діяльності.

Мелешко Микола Андрійович

Професор кафедри, к.т.н., доц.

Дисципліни, які викладає:

 • Технології електронних мультимедійних видань
 • Віртуальне моделювання
 • Технології мультимедійних видань

Профіль на сайті НТБ НАУ: 11307

Шибицька Наталія Миколаївна

Доцент кафедри, к.т.н., доц.

Нагороди: грамоти НАУ 2006, 2008, 2015 роки; «За сумлінну працю» – 2018 рік; подяка ППО НАУ 2015 рік, Почесна Грамота ЦК ПС авіапрацівників України – 2016, 2018 рік.

Дисципліни, які викладає:

 • Інформатика
 • Інформатика (видавничо-поліграфічне виробництво)

Наукова робота

Профіль ORCID: 0000-0001-5607-0081

Профіль ResearcherID: U-2688-2018

Профіль на сайті НТБ НАУ: 10827

Голова Профбюро ННІКІТ. Член Центрального Комітету Авіапрацівників України.

Наукові інтереси: Інтелектуальні системи навчання, методи експертного оцінювання на основі нечіткої математики та нечітких множин, технологій нейронних мереж. Training intellectual systems, expert methods of estimation on based fuzzy mathematics and fuzzy sets, neural networks.

Має праці у журналах: Кибернетика и вычислительная техника; Вісник КМУЦА; Вісник НАУ; Автоматика. Автоматизація; Word Congress «Аviation in the XXI-st century»; Електроніка та системи управління; Проблеми інформатизації та управління; Захист інформації.

Серебрякова Світлана Вікторівна

Доценткиня кафедри, к.т.н., доц.

Нагороди: Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2011 рік.

Спеціаліст в галузі інформаційних технологій, програмуванні, веб-розробці (фронт- та бекенд), проектуванні інтерфейсів користувача, прикладній математиці, математичному та статистичному моделюванні. Профіль на LinkedIn: S.V. Serebriakova

Дисципліни, які викладає:

 • Прикладна математика
 • Гіпертекстова обробка інформації
 • Мультиплатформені програмні засоби мультимедіа
 • Технології мультимедійних гіпервидань
 • Бази даних видавництва
 • Веб-технології мультимедіа
 • Об'єктно-орієнтоване програмування

Наукова робота

Профіль ORCID: 0000-0003-4261-0731

Профіль ResearcherID: P-4049-2015

Профіль на сайті НТБ НАУ: 10399

Відповідальна за СМЯ та сайт кафедри.

Наукові інтереси: Інформаційні технології, retrial queuing systems, queuing theory, mathematical modeling, statistical modeling, call centers, computer networks, optical fiber networks, telecommunication systems.

Має праці у журналах: Проблемы управления и информатики, Кибернетика и системный анализ, Системні дослідження та інформаційні технології, Доповіді Національної академії наук України, Cybernetics and Systems Analysis, Вісник Національного авіаційного університету, Journal of Automation and Information Systems, Reliability: Theory and Applications та ін.